Ana Sayfa
Makaleler
Sivil Toplum
+1 Sosyal Adım

Internet ve sosyal medya konusundaki gelişmeler insanların, toplumların davranış biçimlerini de değiştiriyor. Arap dünyasında güçlü sanılan birçok iktidarın çok kısa zamanda devrilmesinde en önemli etkenlerden birisi de facebook, twitter gibi iletişim araçlarının insanların çok hızlı ve kolay iletişim kurabilmelerini sağlamaları.

Halka senelerdir süregelen iktidarları yıkma gücünü veren internet acaba aynı zamanda toplumsal sorunların çözümü için de halkı yetkelendirip, halkın gücünü sosyal fayda için yönlendirmek üzere de kullanılamaz mı?

+1 Sosyal Adım bu anlayış ve piyasa odaklı bir yaklaşım ile temel hedefi sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak olan bir sosyal girişimcilik örneği.

+1 Sosyal Adım aynı zamanda alışılagelinen birçok varsayımı kırarak sosyal değişim yaratmak üzere yenilikçi bir anlayışı da hayata geçiriyor. Bu yenilikçi yaklaşımı ile teknolojik gelişimden faydalanarak kullanıcılarının tercihleri doğrultusundaki sosyal değişimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

+1 Sosyal Adım: (i) Öncelikle baştan kârının çoğunu hissedarlarına değil, sosyal fayda sağlayacak projelere dağıtmayı kurgulayan bir girişim.
(ii) Desteklenecek sosyal projenin seçimini halka bırakıyor.
(iii) Halktan para istemiyor. Bu nedenle, herkese fark yaratabilme ve dostlarını da davet ederek daha fazla fayda sağlama fırsatı sunuyor.
(iv) Tüm paydaşlara artı değer yaratarak bu sosyal girişimin sürdürülebilirliğini sağlıyor.
(v) Bu ilkelere uymak kaydıyla yeni girişimcilere de yenilikçilik ve sosyal değişimleri desteklemek üzere fırsat sunuyor.
(vi) Desteklenecek gönüllü kuruluşlara sağlanan kaynakların kullanımı ile ilgili şeffaf bir şekilde halka hesap vermezorunluluğu getirerek, toplumsal güvenin kazanılmasına özen gösteriyor.
(vii) Sivil toplum kuruluşlarının en önemli sorunu olan sürdürülebilir kaynak sağlama konusuna odaklanarak bir çözüm geliştirildiği için tüm gönüllülerin bu girişimi desteklemelerini teşvik etmiş oluyor. Üstelik gönüllülerin duyarlılıkları hangi konuda olursa olsun, her katılım diğerlerinin de değerini artırıyor.

Bu girişimin ilk projesi Ekle Destekle. Ekle Destekle insanların kendi bilgisayarlarına bir program indirerek internet tarayıcılarında bir satırlık bir çubuğun toplumsal konulara çözüm arayan gönüllü kuruluşlara kaynak yaratılması için kullanılmasına izin vermelerini içeriyor. Bilgisayarlarındaki bu satırda televizyondaki altyazı haberleri gibi bir uygulama ile her bireye kendi istedikleri konularda haber akışı, şeçtikleri sivil toplum kuruluşu ile ilgili bilgi ve kendi profilindeki gönüllülerle iletişime geçmek isteyen şirketlerin mesajlarını sunuyor. Bireyler normal internet kullanım alışkanlıklarını değiştirmeden internetten faydalanmaya devam ediyorlar. Ekle Destekle bu bir satırlık ilgiyi kaynağa dönüştürüp, bu kaynağın çoğunu ilgili kullanıcının tercihi doğrultusundaki gönüllü kuruluşa aktarıyor. Projenin lansman aşamasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri vakfı (TEGV), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Kaynakları Koruma Vakfı (TEMA) ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile işbirliği yapılıyor. Böylelikle, eğitim, çevre ve kültür alanında güvenilir çalışmaları olan bu gönüllü kuruluşlara kaynak aktarılması hedefleniyor. Lansman aşamasında henüz hiç kullanıcısı olmamasına rağmen fikrin etkinliğine inanan Mapfre Genel Sigorta’nın reklam vermiş olması ve bu reklam gelirinin %80’inin bu üç STK’nın arasında paylaştırılacak olması projenin hızla büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Özetle, ‘+1’ her bireyin fark yaratabileceğini, tüm paydaşlara artı değer yaratılmasını ve her katılımın daha önceki katılımların da değerini artırmasını; ‘Sosyal’ toplumsal sorunların çözümü için kaynak yaratılmasını, halkın para vermeksizin katkıda bulunabilmesini ve sosyal duyarlılığın artırılmasını; ‘Adım’ ise kullanım kolaylığı ve sürekliliği sağlayarak daha çok katkı yapılabilmesini ve herkesin sosyal çevresini kolayca davet edebileceği bir model olduğunu anlatıyor. +1 Sosyal Adım halkın ilgisini, halkın seçtiği sosyal ihtiyaçların karşılanması için sürekli olarak kaynak yaratmak üzere harekete geçirecek bir platform sunuyor.

Özgün olarak Türkiye’de geliştirilen bu sosyal girişimden faydalanarak herkes para vermeksizin TEGV, TEMA ve İKSV gibi önemli sivil toplum kuruluşlarımızın sosyal projelerini destekleyebilir. Hepinizi tarayıcılarınıza bir satır eklemeye vetüm dostlarınızı Ekle Destekle projesi ile tanıştırmaya davet ediyorum.[1] (www.ekledestekle.com)

Büyük yolculuklar bir adım ile başlar. Adım atanlar çoğaldıkça sosyal gelişim ve değişim gerçekleşir. Haydi +1 sosyal adım da siz atın…

Dr. Argüden
yarguden@arge.com


Başka Türlüsü de Mümkün
Ölçülmeyen performans iyileştirilmez. Performansı ölçmeye çalışmak ise öyle kolay bir iş değil. Öncelikle konuşmam için ‘Başka...
Topluma Bir Şey Verebilmek En Büyük Zenginlik
Özel Sektör Gönüllüler Derneği başkan yardımcısı Yılmaz Argüden, derneğin 10 yıldan bu yana yürüttüğü projeleri ve...
1.000.000 “İyi” Internet Kullancısı Aranıyor
Müracaat: www.ekledestekle.com Önemli not: Adayların ekranlarından bir satır verecek kadar “iyi” olmaları yeterlidir. Bu panolar dikkatinizi...
+1 Sosyal Adım
Internet ve sosyal medya konusundaki gelişmeler insanların, toplumların davranış biçimlerini de değiştiriyor. Arap dünyasında güçlü sanılan...
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları
Şirketler her geçen gün çevre konuları, insan hakları, yolsuzlukla mücadele gibi toplumsal konularla daha yakından ilgilenme...
Sorumlu Yatırımlar
Dünya teknolojik gelişmelerle her geçen gün daha da küçülüyor. Herhangi bir ülkede yapılacak yatırımların olası etkilerinin olumsuz...
Küresel İlkeler Sözleşmesi Sektörel Yayılım
Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından ilk olarak 31 Ocak...
Gönüllü Toplumsal Katkı
Ekonomik kriz derinleştikçe dünyada sosyal destek ihtiyacı olan toplum kesimleri de genişliyor. Vaclav Havel’in dediği gibi...
Pazarlıkta Uzlaştırıcı Destek Kullanmak
Pazarlıkta kolaylaştırıcı, arabulucu veya hakim olarak görev yapmak üzere uzlaştırıcı destek kullanılabilinir. Bu tip bir destek...
Küresel İlkeler Sözleşmesi
On sene önce Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında, Birlesmis Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan iş...
Gönülden Ödüller
Geçen hafta Türkiye’de ilk kez şirketlere “Gönüllülük Ödülleri” verildi. Beşinci kuruluş yıldönümünü kutlayan Özel Sektör Gönüllüler...
Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi
KalDer, senelerdir Türkiye’de yönetim kalitesinin geliştirilmesi için çalışıyor. 1991 yılından bu yana KalDer, “ülkemizdeki tüm özel...
Sosyal Sorumluluğun Parametreleri
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı şirketlerin gündeminde her geçen gün daha önemli bir yer alıyor. Bu kavramın...
Ulusal Kalite Hareketi
Yaşam kalitemizi geliştirebilmek için her düzeyde yönetim kalitemizi geliştirmeliyiz. İşte bu anlayışı yaymak üzere 1998 yılında...
Sosyal Girişimcilik ve Sivil Toplum Kuruluşlarında İyi Yönetişim
İnsan, doğasında olan “yararlı olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir...
Bilimsel Çalışmalara Politika Üretmek
Ülkemizde politika üretmek (“policy analyses”, “policy development”) kavramı, politika yapmak (“politics”) kavramı ile karıştırılıyor. Zaten politika...
STK’lardan İş Dünyasına Dersler
Güçlükten güç doğar. Zorlukları aşmanın en önemli kazanımı bu süreçte edinilen yetkinliklerdir. Sivil toplum kuruluşlarını (STK)...
Özel Sektör Gönüllüleri
Geçen hafta gazetelerde ülkemizdeki sivil toplum örgütlerine bir yenisinin eklendiği haberi yer aldı: Özel Sektör Gönüllüler...
Yaratıcı Zekat
Büyük dinlerin ortak ilkelerinden birisi de toplumsal dengenin sürdürülebilmesi icin çevremizdekilerin sorunlarına ilgi duyma ve onlara...
Sosyal Girişimcilik
Girişimcilik sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal sorunların çözümünde de etkili oluyor. 21. yüzyılın toplumsal...
Sosyal Girişimcilik
Girişimcilik fikir üretmek, yenilik veya geliştirme yapmaktır. Girişimciliğin tanımında yenilikçilik vardır, risk alma, fırsatları kovalama ve hayata...
Sivil Toplum Kuruluşlarında İyi Yönetim
İnsan, doğasında olan “yararlı olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir...
Sosyal Sorumluluk
Yaşam sorumluluk gerektirir. İçinde yaşadığımız toplumda, ülkemizde ve Dünya’da yaşam kalitesinin arzuladığımız düzeye gelmesi için kişisel...
Dijital Demokrasi
“Gerçek katılımcılık ile sahtesini çok ince bir çizgi ayırır.” Scott Adams İnsanlar gün geçtikçe kendilerini ilgilendiren...
Yeni İnsan Hakları ve Demokrasi
“Demokrasi eşitliği değil, fırsat eşitliğini güvence altına alır.” Irving Kristol Yüksek teknoloji devrimi bir yandan bilginin...
Geleceği Hazırlamak
“Geçmisi degistiremeyiz, ama gelecegi kazanabilir veya kaybedebiliriz.” Lyndon B. Johnson Strateji çalismalarinin belki de en önemli...
Dijital Devlet
“Teknoloji, değişimin dev motorudur.” Alvin Toffler Dünyadaki teknolojik gelişmeler sadece özel sektörde rekabeti değil, aynı zamanda...
Sivil Toplum Destekli Üniversite
“Yalnızca eğitimli kişiler gerçekten özgürdür.” Epictetus Çağımızda eğitimin önemi gün geçtikçe artıyor. Sadece daha yüksek katma...
Bizden Olan Değil – En İyi Olan
“Kendi saygınlığınıza değer veriyorsanız, kaliteli insanlarla bağ kurun. Yanlış insanlarla birlikte olmaktansa, yalnız olmak yeğdir.” George...
Sınırları Aşmak
“Kuşun kanatlanıp uçabilmesi için kabuğun kırılması gerekir.” Lord Alfred Tennyson Günümüzde büyümenin önündeki en önemli engel...
Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye
“Binlerce kilometre sürecek bir yolculuk, küçücük bir adımla başlar” Konfiçyüs Uygulanmayan kararlar değer yaratmaz. Sahiplenilmeyen kararlar...
Zenginliğin Formülü Kalite
“Bazı insanlar çevrelerine bakar ve ‘Neden?’ diye sorar. Ben hayal ederim ve ‘Neden olmasın?’ derim.” Robert...