Ana Sayfa
Makaleler
Küresel Yönetişim
Göç ve İnsan Hakları

İnsan hakları, suçluluk nedeniyle ortaya çıkan sınırlamalar hariç, her insanın istediği zaman ülkesinden çıkabilmesini, istediği zaman da geri dönebilmesini gerektiriyor. Ancak, insanların başka ülkelere girebilmesi, hele o ülkelerde iş bulabilmesi önemli sınırlamalarla düzenleniyor. Demokrasinin ve adaletin temel ilkelerinden birisi olan fırsat eşitliği bir ülkenin vatandaşları arasında sağlanmaya çalışılırken, ülkeler arasında bu konuda bir serbesti sağlanması gündemde bile değil.

Buna rağmen ekonomik gerçekler nedeniyle her yıl 2-2.5 milyon kişinin ülkelerinden ayrılarak başka ülkelerde çalışmaya başlıyor. Vatandaşı oldukları ülkede yaşayıp, çalışanların toplamı yaklaşık 200 milyonu buluyor. Bir başka ifade ile her 35 kişiden birisi doğduğu ülkede değil, doyduğu ülkede yaşıyor. Göçmenler ayrı bir ülke olarak algılansa, dünyanın en büyük beşinci ülkesini oluştururlardı. Eğer bu konuda vize ve çalışma izni gibi sınırlamalar olmasa bu rakamlar büyük ölçüde katlanarak artardı.

Göçmenlerin kendi ülkelerine gönderdikleri para yılda $150 milyar doları aşıyor. Bu rakam gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere sağladıkları yardım miktarının birkaç katı düzeyinde. Dünyadaki yabancı sermayenin önemli bir kısmının da ister göçmen olarak, ister daha sonra başka ülekerin vatandaşlığına geçerek, isterse yatırımlarını başka ülekelerdeki fonları üzerinden yönlendiren o ülke ile ilgili geçmişi olan kişilerlce yapıldığı göz önüne alındığında, göçmenlerin aslında gelir adaleti açısından önemli bir rolü olduğunu ortaya koyuyor.

Son dönemlerdeki teknolojik gelişmeler göç konusunda da farklı trendlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. İnsanların önündeki göç engelleri, insanlar yerine işlerin göçmesine neden oluyor. Artık sadece üretim fonksiyonları değil, ar-ge ve tasarım gibi düşünce fonksiyonları da kolayca ülkeleri terkedip, istediği ülekere yerleşebiliyor. İnsan göçünü veren ülkelere gönderilen paraların yerini, o ülkeye gelen işlerin yarattığı katma değer alıyor. Küresel şirketlerin taşeron hizmeti olarak işleri ülkeler arasında kaydırabilmesinin önünde pek de engel yok.

Ancak, göçmenlerin yerleştikleri topluma sadece katma değer yaratma konusunda değil, aynı zamanda kültürel çeşitlilik yaratma konusunda da önemli katkıları olduğu unutulmamalı. İnsanların yerine işler göçtüğünde bu faydadan mahrum kalınması önemli bir eksiklik. Örneğin, ABD’de en girişimci ruhu göçmenler taşıyor ve onların bu konudaki yaklaşımları toplumun diğer kesimlerinin de girişimcilik yetkinliğinin gelişmesine örnek ve yardımcı oluyor. Göçmen alma konusundaki performansı düşen ülkelerin daha tutucu oldukları ve gelişmekte olan alanlarda geri kalmaları önemli bir eksiklik olarak ortaya çıkıyor.

Örneğin, Avrupa Birliği’nde insanların ülke değiştirme konusundaki çekingenlikleri bütünsel bir Avrupa kültürü oluşturmanın önünde bir engel oluyor. Eğer, her Avrupa ülkesinde yaşayan diğer ülke vatandaşlarının oranı önemli ölçüde daha yüksek olsaydı, AB Anayasısının reddedilme olasılığı da önemli ölçüde düşebilirdi. Çeşitlilik ve farklılıklar yaratıcılığı ve girişimciliği artıran unsurlardır. Özellikle rekabet gücünü geliştirmek isteyen ülkeler bu nedenle doğru göçmen politikaları benimsemeye de önem vermeli.

Özetle, göç küresel gelişme, rekabet gücü, karşılıklı anlayış, kültürlerin birarada barış içinde yaşama kapasitesi gibi önemli konularda önemli faydalar sağlayan bir olgu. Ancak bu konudaki sınırlamalar ve son dönemlerdeki teknolojik gelişmeler ile ekonomik açılımlar insan göçünden çok daha fazla iş göçüne neden oluyor. Bu durum ise göçün ekonomik getirileri konusunda fayda sağlamakla beraber, kültürel ve toplumsal getirilerini sınırlandırıyor.

Dr. Argüden
yarguden@arge.com


Dünya Gazetesi
İyi Yönetişim Davranışlarla Sağlanır
       
Farklılıkların Yönetimi
“Sen sana ne sanırsan, Ayruğa da (ötekine de) onu san; Dört Kitabın manası, Budur eğer var...
Dünyanın Krizlere İhtiyacı Var
İnsanoğlunun dünyada kurduğu yaşam nasıl daha kaliteli ve sürdürülebilir olurdu? Bu sorunun cevabı teknolojik gelişmelerden ziyade...
Küresel İlkeler Sözleşmesi
Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından ilk olarak 31 Ocak...
Yaşlanan Dünya
Ekonomik olarak gelişen toplumlarda nüfusun büyümesi yavaşlıyor. Bu nedenle, dünya zenginleştikçe ortalama nüfus artış hızları da azalıyor. Demografik...
Karbon Salınımını Azaltmak
Dünyanın yaşanabilir olma özelliğini korumak için insanoğlunun ürettiği karbon salınımlarını azaltması gerekiyor. Ancak bu sonucu elde...
Liderlik Açığı
Kurumlar kaynaklarını onları yönlendiren liderlerin öncelikleri doğrultusunda kullanırlar. Bu nedenle, ister şirket, ister sivil toplum kuruluşu,...
Küresel Krizden Küresel Dersler
ABD’de başlayan finans krizi, küresel ekonomik krize dönüştükçe etkilediği ülke ve insan sayısı da artıyor. Krizin...
Hayatı Değiştirebilecek Buluşlar
Hayatı değiştiren buluşların büyük yatırımlarla gerçekleştirilebileceğini varsayılır. Örneğin, atom bombasının bulunması, insanın gen haritasının çıkartılması gibi....
Küresel Krizden Küresel Yönetişime
ABD’deki ev fiyatları balonun patlamasıyla başlayan kriz büyük bir süratle küresel bir nitelik kazandı. Bu kriz...
Küresel Sorunlara Küresel Çözümler
İnsanlığı ilgilendiren birçok sorun küresel nitelik kazanıyor. Bunlar arasında terörism gibi güvenlik sorunlarını, AIDS gibi bulaşıcı...
Gücün Sınırı
Her güç, kullanıldığında karşı gücün oluşmasına yardımcı olur. Örneğin, her hangi bir cisim hareket ettiğinde sürtünme...
Çevreye Duyarlı Şirketler
Çevresini korumayanların çevresi kalmaz. Bu nedenle, çevreye duyarlı olmak aslında sürdürülebilirliğin ve o çevreden etkilenenlerden çalışma...
Çevresini Korumayanın Çevresi Kalmaz
Küresel ısınma şirketlerin çevreye olan etkilerine karşı toplumsal duyarlılığın artmasına neden oluyor. Her geçen gün şirketlerin...
Küresel Kaynaklara Ulaşabilmek İçin Hukuk Sistemi
İş dünyasında gelişme başkalarının kaynaklarını harekete geçirerek sağlanıyor. Bu kaynaklardan önemli bir tanesi de para. Bu...
Çin Ucuz İşçilik Mi? Bilgi Kaynağı Mı?
İnsanoğlu tarih boyunca ilim nerede en çok geliştiyse onu oradan almaya, ve kullanmaya gayret etmiştir. Çocukluğumda...
Küresel Isınmaya Çözüm Önerileri
Küresel ısınma yaşam kalitemizi, ekonomik gelişmeyi ve içinde yaşadığımız çevreyi tehdit eder hale geliyor. Küresel ısınma...
Değişen Güç Dengeleri
Dünyadaki güç dengelerinde önemli değişimler yaşanıyor. Bu değişimleri anlamak ve geleceğe ilişkin hazırlıklar yapılırken bu yönde...
Küresel Vatandaşlık
İnsanlar hayatları boyunca içinde bulundukları konumlara göre farklı roller üstleniyorlar: çocuk, öğrenci, Boğaziçili/Mülkiyeli/Teknik Üniversiteli, arkadaş, takımdaş,...
Standartları Değiştirebilmek
Bir standart yaygın olarak benimsendikten sonra onu değiştirmek çok güç oluyor. Çünkü, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Oysa,...
Sürprizlere Hazır Mısınız?
Yeni yıla girerken şirketler stratejik planlarını gözden geçirdi, bütçelerini hazırladı ve yönetim kurullarından onay aldılar. Ancak,...
Göç ve İnsan Hakları
İnsan hakları, suçluluk nedeniyle ortaya çıkan sınırlamalar hariç, her insanın istediği zaman ülkesinden çıkabilmesini, istediği zaman...
Demografik Gelişmeler
Gelecek ile ilgili değerlendirmeler yapılırken çevre şartlarının nasıl gelişeceği ile ilgili teknolojik, sosyoljik, ekonomik, ve demografik...
Kayıt Dışı Ekonomi
Son dönemlere kadar enflasyonun düşürülmesinin ekonomik büyümeyi azaltacağını düşünenler çoğunluktaydı. Bu konuda Tüsiad tarafından yaptırılan bir...
Toplumsal Bakış Açısı ve Büyüme
Yeni tanıştığınız bir kişinin en son işinin başarılı olamadığını ve battığını öğrenirseniz ne düşünürsünüz? (a) “Bu...
Küresel Liderlerin Öncelikleri
Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos toplantısında düzenlenen bir çalıştayda küresel öncelikler belirlendi. Toplantıya Bill Gates, Carly Fiorina...
Katılım Demokrasinin Kalitesini Artırır
Uygulanmayan kararlar değer yaratmaz. Sahiplenilmeyen kararlar ise iyi uygulanamaz. Demokrasinin en önemli faydalarından biri de kararların...
Batı Küreselleşmeyi Kurban Edecek mi?
Küreselleşme her geçen gün hızını artırıyor. Küreselleşmenin en önemli destekçileri ise bu süreçte ekonomik büyümeden en...
ABD’nin Seçimi
Bu sene ABD’de sadece ABD’nin değil, aynı zamanda dünyanın da geleceğini etkileyebilecek bir başkanlık seçimi var....
Zihinlerdeki Sınırları Aşmak
Günümüzde büyümenin önündeki en önemli engel ülke sınırları değil, zihinlerdeki sınırlar. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerle gelen...
Güçlü Olan Kazanır
Ülkelerin saygınlığı ve refah düzeyi rekabet gücü ile belirleniyor. Davranışlarını tutarlı ilkelere dayandıran ve güçlü olan...
Küresel NATO
Devletin en önemli rolü güvenlik ve istikrar sağlamak. Özellikle 11 Eylül’den sonra küresel tehdit algılamasında önemli...
Küresel Vatandaşlık Müfredatı
Teknoloji gelişip, dünya küçüldükçe ve dünya nüfusu arttıkça belki hiçbir zaman göremeyeceğimiz insanlarla karşılıklı bağımlılığımız artıyor....
Küresel Konulara Yaklaşım
Dünyada birçok konuda gözlenen değişim hızı gün geçtikçe artıyor. Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, demokrasi ve...
İyi Yönetişim
Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesini sağlayabilmek için gerek vatandaşlar, gerekse siyasiler dünyada gelişmekte olan “yönetişim” kavramını iyi anlamalı...
Su ve Küresel Yönetim
Yaşamın temelini oluşturan temiz su kaynaklarının gitgide tükenmesi ve kirlenmesi dünyanın en önemli problemlerinden biri haline...
Tarımsal Destekler
Serbest piyasa ekonomisini savunan gelişmiş ülkeler, en büyük devlet müdahalesini tarım sektörüne sağladıkları desteklerle yapıyorlar. Dünya...
Küresel Barış İçin Küresel Zekat
Dünya tarihine baktığımızda insan hayatını etkileyen olgular arasında toplumda en uzun süreli olarak etki alanını koruyan...
Dünya Ticaretini Geliştirmek
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Doha’da başlattığı yeni görüşme sürecinde farklı ülkelerin ortaya koydukları talepler, aslında ülkeler...
Küresel Yönetim
Dünya, sorunlarını çözebilmek için yeni bir yönetim anlayışına geçmeli. Günlük hayatımızı ilgilendiren konular küresel bir nitelik...