Ana Sayfa
Makaleler
Kamu Reformu
GSMH Ölçümünde Kalitenin Rolü

Her yıl, özellikle de gelişmiş ülkelerin, GSMH hesaplarında servis sektörünün payı artıyor. Üstelik ülkeler arasındaki GSMH’nın gelişme hızları arasındaki farkların en belirgin göstergesi de verimlilik düzeyi ve gelişme hızı oluyor. Aynı zamanda dünya borsalarında şirketlerin değerlerinin belirleyicileri arasında da verimlilik artışları var. Enflasyona sebep olmadan yakalanabilecek büyüme hızları da verimlilik artış hızıyla belirleniyor. Dolayısıyla, servis sektöründeki verimlilik hesapları birçok açıdan önem taşıyor.

Ancak, özellikle servis sektöründe verimlilik artışlarının kalite boyutuyla ölçümlenme güçlükleri bu istatistiklerin hepsini yanıltacak düzeylerde gerçekleşiyor.

Gelişmiş ülkelerin GSMH’larının üçte ikisini servis sektörü oluşturuyor. Ancak, istatistikler üretim sektörlerindeki verimlilik artışlarının servis sektöründe yakalanamadığını, hatta servis sektöründe pek de verimlilik artışı olmadığını gösteriyor!!

Örneğin sağlık sektöründe 1970’lerden bu yana bir birim girdi karşılığında elde edilen çıktının düştüğü gözüküyor!! Bu istatistikler sağlık sektöründeki önemli gelişmeleri yansıtamıyor. Verimlilik istatistiklerinin bu gerçekçi görünmeyen sonuçları vermesinin en önemli nedeni girdi-çıktı denklemindeki kalite farklarının ölçümleme güçlüğünden kaynaklanıyor.

Örneğin, bir hemşire aynı gün içinde daha fazla hastayla ilgilenirse, verimliliği artmış olur mu? Ya bir öğretmenin sınıfına daha çok öğrenci yerleştirirsek kendisini daha verimli kılmış olur muyuz? Yaratıcı bir gününde olmadığını düşünen bir danışmanın proje çalışması yerine, iki saatini bir arkadaşıyla kahve içerek geçirmesi verimlilik düşürücü bir aktivite midir? Peki bu durumları ölçmeye çalışan birisi verimlilik düzeyindeki değişimleri nasıl gözlemleyebilir?

İşte bu güçlükler, servis sektöründeki verimlilik artışlarının çıktılarla değil, sadece çalışan sayısı gibi kolay gözlemlenebilir girdilerle ölçülmesine yol açıyor. Bu da servis sektöründeki verimlilik artışı olmadığı sonucunu getiriyor.

Servis sektöründeki verimlilik artışlarını daha iyi ölçebilmek için yapılan yeni çalışmalar insanların zaman kullanımlarını ölçmeye başladılar. Örneğin, çalıştığı fabrikada sağladığı verim artışı sayesinde daha çok tatil yapan bir işçinin daha çok lokantada yemek yemesi birisinin fabrikada çalışma saatinin, başka birisinin lokantada çalışma saati ile değişmesini, yani servis sektörünün büyümesini getiriyor. Ancak, zaman kullanımı açısından bu kişinin yediği yemeği kendisinin mi hazırladığı, yolsa başkasının mı hazırladığı önem taşımıyor. Önemli olan bir öğün yemeğin hazırlanması için birisinin emeğine ihtiyaç olması. Dolayısyla, zaman kullanımı çalışmaları sadece nakde dönüşen çalışma saatlerini değil, aynı zamanda zevk için kendisine yemek hazırlayan kişinin üretimini de göz önüne alarak daha doğru istatistiki bilgi toplamaya çalışyorlar.

Amerika’nın ünlü düşünce üretim merkezlerinden biri olan Brookings Institute’da yapılan bir çalışma servis sektöründeki verimlilik artışlarının endüstri toplumundaki verimlilik kavramı ile benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koyuyor. Endüstri toplumundaki gibi, servis toplumunda da yeni yatırımlar (daha çok ve hızlı kompüterler, telefon sistemleri) verimi artırıyor. Ancak, sadece fiziki yatırımlar değil, eğitim gibi insan kaynağına yapılan yatırımlar da verimliliği artırıyor.

Servis sektöründeki en önemli farklılık verimliliğin kendisini daha çok hizmet olarak değil, daha kaliteli hizmet olarak ortaya koymasıdır. Özellikle servis sektöründe, hizmetin stoklanamaması ve tam zamanında verilmesi gereği, servis kalitesinin servise duyulan talebi de etkilemesi sonucunu getiriyor. Verimlilik artıkça, insanlar günde beş öğün yemek yerine, daha kaliteli restoranlarda yemeği tercih ediyorlar.

Özetle, daha çok değil, daha kalitelinin arandığı toplumlarda gelişmenin ölçülmesi ancak kalite farklılıklarının ölçülmesiyle sağlanabilecek. Bunun ipucu da, dünyada en adil dağıtıma sahip kaynak olan, zamanın nasıl kullanıldığı sorusun cevabında yatıyor.

Dr. Argüden
yarguden@arge.com


Dünya Gazetesi
Kamu Yönetiminde Karar Kalitesi
İnsanoğlu, özlemlerini gerçekleştirebilmek, yaşam ile ilgili risklerini yönetebilmek üzere topluluklar halinde yaşamaya başladığından bu yana ortaklaşa...
Demokraside Rekabet Engelleri
İnsanların bir toplum olarak yaşamlarını bir arada sürdürebilmeleri ve refah düzeylerini geliştirecek fırsatlara sahip olabilmeleri için...
Verimliliği Artıran Şehirler
Dünyada şehirleşme ve ekonomide hizmet sektörünün payı her geçen gün artıyor. Her geçen gün daha çok insan...
Hissedar Olarak Devlet
Ekonomik kriz dünyada birçok bankanın devletleştirilmesine neden oldu. Bunların arasında Fortis, Dexia gibi bizim daha önce...
Yalın Devlet
Küresel ekonomik kriz dünyada devletlerin rolünün tekrar tartışılmasını gündeme getirdi. İnsanların bir toplum olarak yaşamlarını bir...
Belediye Seçimleri
Belediye seçimleri ile ilgili olarak kamuoyunun genellikle odaklandığı konu adayların kişisel özellikleri ve hangi partiye mensup...
Düzenleyici Etki Analizleri
Devlet birçok konuda aldığı kararlarla toplumsal yaşamın kalitesini etkiliyor. Toplumsal kararlar, gerek karmaşıklıkları nedeniye, gerekse uzmanlık...
Yazı Tura İle Politika
Doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki en önemli fark sosyal bilimlerde yapılan gözlemlerin gözleneni değiştirmesidir. Örneğin,...
Düzenleyici Etki Analizleri
Kamu kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanmak bir ülkenin gelişimi için en önemli konulardan birisidir....
İyi Yönetişim El Kitabı
Kamu kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanmak bir ülkenin gelişimi için en önemli konulardan birisidir....
Vergi ve Toplumsal Uzlaşma
İnsanların bir toplum olarak yaşamlarını bir arada sürdürebilmeleri ve refah düzeylerini geliştirecek fırsatlara sahip olabilmeleri için...
Demokrasi Performanstır
Küresel vatandaşlığın ön plana çıkmaya başladığı bir dünyada ne insan hakları, ne de demokrasi geleneksel anlamlarıyla...
Kamu Sektöründe Fizibilite
Kamu sektörü projeleri toplumsal fayda sağlamak üzere gerçekleştirilen ve vergi gelirleriyle finanse edilen yatırımlardır. Bu nedenle,...
Kamu Müdahalesi ve Strateji
Ülkemizde düzenleyici ve denetleyici kurulların rolü her geçen gün artıyor. AB süreci ile birlkte yükselen bu...
Kamusal Nitelikli Hizmetler
Bazı hizmetler sadece o hizmetin ücretini ödeyenlere değil, aynı zamanda toplumun daha geniş kesimlerine de fayda...
Üst Kurullar
Dünyada değişen ekonomik, sosyal ve siyasi şartlar karşısında devletin rolü sorgulanıyor. Demokrasi ve liberal piyasa ekonomisi...
Kamu Reformu
Devletin rolü sadece ülkemizde değil, bütün dünyada tartışılıyor. Bu tartışma kamu otoritesinin en azından yedi sorumluluk...
Tutumluluk Verimlilik, Etkinlik
Refah düzeyimizi geliştirmek için toplum olarak bu kavramları yaşamımızın her evresine yansıtmayı öğrenmeliyiz. Özellikle de kamu...
Yerel Yönetim Reformu
Ülkemizde önemli bir reform süreci başladı. Kamu Yönetimi Temel Kanunu geçici maddeler haricinde TBMM’nce kabul edildi....
Özelleştirme ve Kamu Reformu
Özelleştirme Türkiye’nin, lügatına giriş tarihi itibarıyla öncüler arasında olduğu, uygulama açısından ise çok geri kaldığı bir...
Üst Kurulların Bağımsızlığı
Devlet doğru ve etkin çalıştığında vatandaşlarının refah düzeyi artıyor. Demokrasi ve liberal piyasa ekonomisi günümüzde çoğu...
Kamu Yönetimi ve Etik Değerler
Kamu sektöründeki “güven açığı” kamu yönetiminin en önemli sorunu haline geliyor. Bu durum, özellikle demokrasi ile...
GSMH Ölçümünde Kalitenin Rolü
Her yıl, özellikle de gelişmiş ülkelerin, GSMH hesaplarında servis sektörünün payı artıyor. Üstelik ülkeler arasındaki GSMH’nın...
Kamu Yönetimi Reformu
Devletin rolü sadece ülkemizde değil, bütün dünyada tartışılıyor. Bu tartışma kamu otoritesinin en azından beş sorumluluk...
Kamu Yönetimi ve Üst Kurullar
Dünyada değişen ekonomik, sosyal ve siyasi şartlar karşısında devletin rolü sorgulanıyor. Demokrasi ve liberal piyasa ekonomisi...
Güvenilirliğin Yedi İlkesi
Başkalarının kaynaklarını kullanan herkes, onların güvenini kazanmak zorundadır. Ülkemizde yaşanan derin kriz, ABD’de dünyanın en büyük...
Güven Açığı
“Doğruları söyleme, sorumlu bir yurttaş olmanın baş koşuludur.” J. Edgar Hoover Kamu sektörü bütçe açıklarının, enflasyon...
Devlet ve İnternet
“Bugünün en önemli sorunu, geleceğin eskisi gibi olmadığıdır.” Paul Valery Davos her yıl dünyaya yön veren...