Ana Sayfa
Makaleler
Sivil Toplum
Pazarlıkta Uzlaştırıcı Destek Kullanmak

Pazarlıkta kolaylaştırıcı, arabulucu veya hakim olarak görev yapmak üzere uzlaştırıcı destek kullanılabilinir. Bu tip bir destek uzlaşılması gereken bir konuyla karşı karşıya olunduğunda, tarafların tarafsız bir karar vericiyle ulaşılacak sonucu baştan kabul etmeleriyle, bağımsız desteğin kişilik sorunlarının aşılmasına yardımcı olarak bir uzlaşma ortamı yaratabileceği durumlarda, yararlanılacak desteği verecek kişinin deneyimi ve tarafsızlığı nedeniyle yaratıcı çözümler üretilmesine yardımcı olabileceği durumlarda kullanılır.

Çocukları arasındaki bir anlaşmazlığı çözmeye çalışan bir ebeveyn, iki bölüm arasındaki uzlaşmazlığı çözen bir yönetici, birbirleriyle anlaşamayan iki tarafın uzlaşarak atadıkları bir arabulucu, anlaşamayan iki eşin arasını bulmak üzere atanan bir akil adam, bazı durumlarda hakimler, veya iki ülke arasındaki anlaşmazlığı çözmeye yardımcı olan bir uluslararası hakem uzlaştırıcı destek olarak algılanabilir.

Pazarlık süreci için verilecek destek şu alanları kapsayabilir. (i) Tarafları biraraya getirecek toplantılar düzenlemek, (ii) Toplantı gündemini belirlemek, (iii) Toplantının medeni bir şekilde gelişmesi için toplantıyı yönetmek, (iv) Toplantı notlarının tarafsız bir şekilde hazırlanmasını sağlamak, (v) İlgili kişilere ilerleme kaydedildiği konusunda güvence vermek, (vi) İletişim hatalarını önleyerek uzlaşmayı kolaylaştırmak, (vii) Uzlaşma noktalarını belirlemek.

Pazarlık sürecine destek veren deneyimli danışmanlar şu konularda fayda sağlarlar: (i) Tarafların kendi çıkarlarını ve nerelerde geri adım atabileceklerini iyi anlamalarını sağlayacak sorgulama sürecini gerçekleştimek, (ii) Bir tarafın kendi vizyonunu karşı tarafa en cazip şekilde anlatmasını sağlayacak fikri hazırlığı yapmak, (iii) Belirsizliklerin tespitini ve doğru değerlendirilmesini sağlamak, (iv) Tarafların birbirlerini rakip olarak görmelerini engellemek, (v) Ortak çözümü kolaylaştıracak alternatifleri geliştirmek, (vi) Tarafların öncelikleri arasında dengeleri bulmalarna yardımcı olmak, (vii) Konunun hukuki, ekonomik ve sosyal boyutları hakkında tarafları bilgilendirmek, (viii) Tarafların kendi pozisyonlarının gerçekçiliğini test etmelerine yardımcı olmak, (ix) Pazarlık sürecini ve anlaşmaya varılan noktaları hatırlatarak uzlaşma alanını genişletmek, (x) Varılan anlaşmanın uygulanmasını ve takibini sağlamak.

Bu faydalarına rağmen birçok pazarlık sürecinde dışarıdan destek kunılmıyor. Bunun nedenler arasında şu noktalar sırlanabilir: (i) Destek kullanmanın kimsenin aklına gelmemiş olması, (ii) Tarafsız ve deneyimli bir desteğin bulunamaması, (iii) Dışarıdan desteğin açılmasında fayda görülmeyen konuları gündeme getirme riski, (iv) Desteğin uzlaşma sürecini uzatması riski, (v) Arabulucunun süreci arzulanmayan bir çözüme yöneltme riski, (vi) Gizli bilgileri paylaşmaktan çekinlmesi, veya (vii) Desteği kimin tutacağı ve maliyeti.

Pazarlık sürecinde arabulucuların katkısı özellikle tarafların farklı çıkar gruplarından oluştuğu, bu nedenle kamuoyuna açık görüşmelerin daha güç olduğu durumlarda daha da önem kazanır. Çünkü bu durumlarda doğrudan görüşmeler yerine arabulucular aracılığı ile ulaşma sağlanabilecek hususların belirlenmesi, resmi görüşmeler başlamadan tarafların kendi gruplarını hazırlamalarını da sağlar. Bu nedenle, genellikle iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde bu tip uygulamalar yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Özetle, birçok parametrenin aynı anda değerlendirilmesi gereken şirket evlilikleri, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların uzlaşmayla çözülmesi, boyutları büyük olan hukuki anlaşmazlıklar gibi karmaşık pazarlıklarda uzlaştırıcı destek kullanmak çözüme ulaşmayı kolaylaştırır.

En pahallı deneyim, kendi edindiğiniz deneyimdir. Bu nedenle, özellikle karmaşık pazarlıklarda deneyimli dış destek kullanmak tarafların çıkarınadır.

Dr. Argüden
yarguden@arge.com


Dünya Gazetesi
Başka Türlüsü de Mümkün
Ölçülmeyen performans iyileştirilmez. Performansı ölçmeye çalışmak ise öyle kolay bir iş değil. Öncelikle konuşmam için ‘Başka...
Topluma Bir Şey Verebilmek En Büyük Zenginlik
Özel Sektör Gönüllüler Derneği başkan yardımcısı Yılmaz Argüden, derneğin 10 yıldan bu yana yürüttüğü projeleri ve...
1.000.000 “İyi” Internet Kullancısı Aranıyor
Müracaat: www.ekledestekle.com Önemli not: Adayların ekranlarından bir satır verecek kadar “iyi” olmaları yeterlidir. Bu panolar dikkatinizi...
+1 Sosyal Adım
Internet ve sosyal medya konusundaki gelişmeler insanların, toplumların davranış biçimlerini de değiştiriyor. Arap dünyasında güçlü sanılan...
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları
Şirketler her geçen gün çevre konuları, insan hakları, yolsuzlukla mücadele gibi toplumsal konularla daha yakından ilgilenme...
Sorumlu Yatırımlar
Dünya teknolojik gelişmelerle her geçen gün daha da küçülüyor. Herhangi bir ülkede yapılacak yatırımların olası etkilerinin olumsuz...
Küresel İlkeler Sözleşmesi Sektörel Yayılım
Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından ilk olarak 31 Ocak...
Gönüllü Toplumsal Katkı
Ekonomik kriz derinleştikçe dünyada sosyal destek ihtiyacı olan toplum kesimleri de genişliyor. Vaclav Havel’in dediği gibi...
Pazarlıkta Uzlaştırıcı Destek Kullanmak
Pazarlıkta kolaylaştırıcı, arabulucu veya hakim olarak görev yapmak üzere uzlaştırıcı destek kullanılabilinir. Bu tip bir destek...
Küresel İlkeler Sözleşmesi
On sene önce Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında, Birlesmis Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan iş...
Gönülden Ödüller
Geçen hafta Türkiye’de ilk kez şirketlere “Gönüllülük Ödülleri” verildi. Beşinci kuruluş yıldönümünü kutlayan Özel Sektör Gönüllüler...
Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi
KalDer, senelerdir Türkiye’de yönetim kalitesinin geliştirilmesi için çalışıyor. 1991 yılından bu yana KalDer, “ülkemizdeki tüm özel...
Sosyal Sorumluluğun Parametreleri
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı şirketlerin gündeminde her geçen gün daha önemli bir yer alıyor. Bu kavramın...
Ulusal Kalite Hareketi
Yaşam kalitemizi geliştirebilmek için her düzeyde yönetim kalitemizi geliştirmeliyiz. İşte bu anlayışı yaymak üzere 1998 yılında...
Sosyal Girişimcilik ve Sivil Toplum Kuruluşlarında İyi Yönetişim
İnsan, doğasında olan “yararlı olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir...
Bilimsel Çalışmalara Politika Üretmek
Ülkemizde politika üretmek (“policy analyses”, “policy development”) kavramı, politika yapmak (“politics”) kavramı ile karıştırılıyor. Zaten politika...
STK’lardan İş Dünyasına Dersler
Güçlükten güç doğar. Zorlukları aşmanın en önemli kazanımı bu süreçte edinilen yetkinliklerdir. Sivil toplum kuruluşlarını (STK)...
Özel Sektör Gönüllüleri
Geçen hafta gazetelerde ülkemizdeki sivil toplum örgütlerine bir yenisinin eklendiği haberi yer aldı: Özel Sektör Gönüllüler...
Yaratıcı Zekat
Büyük dinlerin ortak ilkelerinden birisi de toplumsal dengenin sürdürülebilmesi icin çevremizdekilerin sorunlarına ilgi duyma ve onlara...
Sosyal Girişimcilik
Girişimcilik sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal sorunların çözümünde de etkili oluyor. 21. yüzyılın toplumsal...
Sosyal Girişimcilik
Girişimcilik fikir üretmek, yenilik veya geliştirme yapmaktır. Girişimciliğin tanımında yenilikçilik vardır, risk alma, fırsatları kovalama ve hayata...
Sivil Toplum Kuruluşlarında İyi Yönetim
İnsan, doğasında olan “yararlı olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir...
Sosyal Sorumluluk
Yaşam sorumluluk gerektirir. İçinde yaşadığımız toplumda, ülkemizde ve Dünya’da yaşam kalitesinin arzuladığımız düzeye gelmesi için kişisel...
Dijital Demokrasi
“Gerçek katılımcılık ile sahtesini çok ince bir çizgi ayırır.” Scott Adams İnsanlar gün geçtikçe kendilerini ilgilendiren...
Yeni İnsan Hakları ve Demokrasi
“Demokrasi eşitliği değil, fırsat eşitliğini güvence altına alır.” Irving Kristol Yüksek teknoloji devrimi bir yandan bilginin...
Geleceği Hazırlamak
“Geçmisi degistiremeyiz, ama gelecegi kazanabilir veya kaybedebiliriz.” Lyndon B. Johnson Strateji çalismalarinin belki de en önemli...
Dijital Devlet
“Teknoloji, değişimin dev motorudur.” Alvin Toffler Dünyadaki teknolojik gelişmeler sadece özel sektörde rekabeti değil, aynı zamanda...
Sivil Toplum Destekli Üniversite
“Yalnızca eğitimli kişiler gerçekten özgürdür.” Epictetus Çağımızda eğitimin önemi gün geçtikçe artıyor. Sadece daha yüksek katma...
Bizden Olan Değil – En İyi Olan
“Kendi saygınlığınıza değer veriyorsanız, kaliteli insanlarla bağ kurun. Yanlış insanlarla birlikte olmaktansa, yalnız olmak yeğdir.” George...
Sınırları Aşmak
“Kuşun kanatlanıp uçabilmesi için kabuğun kırılması gerekir.” Lord Alfred Tennyson Günümüzde büyümenin önündeki en önemli engel...
Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye
“Binlerce kilometre sürecek bir yolculuk, küçücük bir adımla başlar” Konfiçyüs Uygulanmayan kararlar değer yaratmaz. Sahiplenilmeyen kararlar...
Zenginliğin Formülü Kalite
“Bazı insanlar çevrelerine bakar ve ‘Neden?’ diye sorar. Ben hayal ederim ve ‘Neden olmasın?’ derim.” Robert...