Ana Sayfa
Makaleler
Türkiye
Türkiye Dünyaya Ne Katar?

Türkiye için yurt dışından çeşitli kesimlerce Bölgesel Güç, Global Aktör, Stratejik Ortak, Rol Model, Batının Truva Atı, İleri Karakol, Ilımlı İslam Ülkesi, Seküler İslam Ülkesi, Dengeleyici Ülke, Kanat Ülke, Köprü Ülke, Merkez Ülke gibi tanımlamalar yapılıyor. Peki, bu konuda Türkiye kendisini nasıl tanımlamalı ve bu konuda nasıl bir vizyona sahip olmalı?

Türkiye dünyada belli dinamiklerin kesiştiği bir noktada. Bu durumdan faydalanabilmek için sadece kendi içine odaklanmak yerine öncelikle ülke olarak, hem yönetim birimleri, hem de vatandaşlar olarak vizyonumuzu daha küresel bir hale getirmeliyiz.

Türkiye; Avrupa’nın üretim üssü, emeklilikte en kaliteli yaşam merkezi ve enerji kaynaklarını çeşitlendirme aracı; Ortadoğu’nun ekonomik motoru; Orta Asya’nın zenginlik kapısı ve dünyanın entelektüel sorunlarına çözüm üretebilecek ipuçları veren bir ülke olarak konumlandırılabilinir.

Örneğin ülkemizdeki eğitim planlamasını sadece Türkiye sınırları içerisindeki ihtiyaçları belirleyerek yaparsak ayrı bir yöne gideriz. Bu planlamada bütün bölgenin ihtiyaçlarını bir bütün olarak ele alırsak bir başka yöne gideriz. Bir örnek vermek gerekirse Türkiye’nin çevresindeki bir çok ülke; AB ülkeleri Ukrayna, Rusya önümüzdeki 20-30 senede önemli ölçüde nüfus kaybına uğrayacak ve bunların önemli ölçüde ortalama yaşları artacak. Demografik yapıları değişecek. Biz sadece Türk vatandaşı olan yaşlıların oranını göz önüne alıp hemşirelik ve doktor ihtiyacını belirleyerek tıp eğitimi planlaması yaparsak ayrı bir noktaya, bu bölgenin ihtiyaçlarını değerlendirerek planlama yaparsak ayrı bir noktaya gideriz.

Önemli olan vizyonumuzu sadece Türkiye ile sınırlandırmayıp daha geniş bakabilmektir. Gerek iş adamları, gerek kamu yöneticileri, gerekse bireysel olarak bakış açımızı daha küresel bir vizyona taşıdığımızda Türkiye’nin dünyaya verebilecekleri çok daha fazla olabilir. Başkalarının sorunlarına çözüm üretebilen, katma değer yaratabilen bir ülke olduğumuzda Türkiye daha güçlü, daha müreffeh, daha söz sahibi bir ülke haline gelebilecektir. Zaten almanın temeli vermekten geçer.

Ortadoğu’da oluşan talebin önemli bir kısmı Türkiye’den karşılanıyor. Çünkü bölgede sanayi kültürü olan ,üretim tesisleri olan ve bu anlayışta iş adamları daha fazla olan ülke Türkiye. Dolayısıyla Türkiye’nin Ortadoğu’nun tüketim pazarında en büyük oyuncu olma olasılığı var. Nitekim Ortadoğu’da bir barış olacaksa bu sadece silahlı kuvvetler ve politikayla olamaz. Aynı zamanda buna ekonomik gelişmeyi de eklemek gerekir. Barışın kalıcılığını sağlayacak ekonomik motor büyük ihtimalle Türkiye olacaktır. Türkiye’nin Ortadoğu pazarları ile entegre olması orada daha ciddi faaliyet göstermesi sadece ihracat yaparak değil, aynı zamanda kalıcı olacak dağıtım kanalları ve markaları oluşturması hem Ortadoğu açısından faydalıdır, hem de Türk iş dünyası açısından faydalıdır.

Türkiye’nin AB’nin enerji güvenliği ve enerji yolların çeşitlendirilmesi için yapacağı potansiyel katkılar bir başka açıdan da önemli. Bu şekilde farklı kanallardan kaynaklarını pazarlayabilen Orta Asya ülkelerinin ekonomik gelişmeleri ve ekonomik bağımsızlıkları artacaktır. Bu ülkelerde yatırım tutarı olarak olmasa bile, sayı olarak en çok girişimci/yatırımcı bulunduran ülkenin Türkiye olması bu ülkelerin zenginleşmesiyle Türkiye’nin de bu zenginlikten pay alarak gelişmesine neden olacağını gösteriyor.

Ayrıca, dünya küreselleştikçe insanların karşılıklı bağımlılığı artıyor. Karşılıklı bağımlılığın artması demek insanların sadece kendi ülkesindeki insanları yakın hissedip diğerlerini öteki olarak görme duygusundan vazgeçip, herkesin birbirini insan olarak görüp beraber çalışabilmesi, farklılıkların yönetimi, birlikte zenginlik üretmesi demektir. Bu felsefenin en ileri düzeyde yaşanmış olduğu ülkelerden bir tanesi de 12. 13. yy Türkiye’sindeki Mevlana, Yunus Emre düşünürlerin ortaya koyduğu kültürdür. Dünyada barışın korunabilmesi için insanların kendilerini bencillikten arındırıp, gözleri ve gönüllerini açmasına ihtiyaç var. Dünyada bugün artan ırkçılık, milliyetçilik ve korumacılığın antitezi, insanların karşılıklı bağımlılığını ve aslında bu farklılıkların zenginlik olduğunu, birlikte refaha daha kolay ulaşabileceğini anlatmaktır. Bunu en iyi anlatabilecek kültürlerden bir tanesi de Mevlana ve Yunus Emre’nin ortaya koyduğu hoşgörü kültürüdür. Ancak gerçekçi olmak gerekiyor. Mevlana burada yaşamış diye, bugünkü Türkiye’de bu hoşgörü kültürünü yaşatmaksızın dünyaya örnek olmak mümkün değildir. Bu nedenle, kendimizi yetiştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Tarihimizden gelen bu ilkeler ve değerlerin bugünlerin sorunlarına nasıl çözüm üretebileceği konusunda düşünce üretmemiz gerekiyor.

Mevlana’nın hoşgörü kültürü; Likya’lıların ABD Anayasasında federal demokrasi için ilham kaynağı olması; Osmanlı’nın farklılıkların yönetimi ve liyakat sistemi bugünlerin sorunlarına nasıl çözüm olabileceği konularında düşünce üretmek ve paylaşmak Türkiye’nin dünyaya önemli katkıları olmasına yardımcı olur. Bu anlayışı ülkemizde uygulamak ve uluslararası platformlarda dile getirecek özgüveni ve enerjiyi sergilemek Türkiye’nin gelişimi ve saygı duyulan bir ortak olmasını sağlamanın temeli olacaktır.

Dr. Argüden
yarguden@arge.com


Yapısal Reformlar
Refah düzeyini artırabilen bir Türkiye için hangi siyasi partinin desteklendiğinden bağımsız olarak ciddi yapısal sorunları çözecek...
Tek Tip İnsan Yetiştirmek
Dünya ile rekabet edebilmek için tüm kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanmalıyız. Ülkemizde her yıl yaklaşık 17 milyon...
Galatasaray ve Toplumsal Eğitim
“Kazanmak her şey değildir, ama kazanma azmi her şeydir” Vince Lombardi Toplumsal öğrenme sınıflarda değil, toplumu...
Takım Tutmak
Sizce bir önerinin kimin tarafından yapıldığı mı? Yoksa, içeriği mi önemlidir? Soru bu şekilde sorulduğunda çoğunluk, önerinin içeriğine...
Türkiye için Liderler, Dünya için Liderlik
Tarsus Amerikan Koleji (TAC) “Türkiye için Liderler, Dünya için Liderlik” anlayışıyla kurulan ve yaşayan ülkemizin en önemli...
Öğrenmemek Geri Kalmaktır
Geleceğimiz için en büyük tehlike, zamanını üretken faaliyetlerle ve öğrenmeden uzak geçirenlerin çoğalmasıdır. Bu nedenle, okulların tam...
Milli Entelektüel Sermayeyi Geliştirmek
Bir ülkenin gelişimi için en temel girdi entelektüel sermaye birikimidir. Çünkü düşünce eylemin temelidir. Kendi özgün...
Elektrik Yaşam Kalitesini Artırır
Bir ülkenin gelişmesini belirleyen en önemli iki unsur entelektüel sermaye birikimi ve enerji kullanımıdır. Özellikle her...
Türkiye Dünyaya Ne Katar?
Türkiye için yurt dışından çeşitli kesimlerce Bölgesel Güç, Global Aktör, Stratejik Ortak, Rol Model, Batının Truva...
Türkiye AB’ye Güç Katar
Türkiye Avrupa’nın üretim üssü, eğitim sisteminin rekabetçiliği için gerekli talebin kaynağı, emeklilikte en kaliteli yaşam merkezi...
Komşumuz Rusya
Karadenizden komşumuz Rusya Türk şirketlerinin uluslararası pazarlarda yerleşik olarak gelişmelerinin ilk durağı oldu. Elbette 1980’lerde yurt...
En Ucuz Enerji
En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Dünyadaki ülkeler arası gelir dengesizlikleri azaldıkça, dünyanın enerji talebi artıyor....
Rekabet Özgürlüğü
Yaşam kalitesini geliştirebilmek her zaman daha iyiyi aramaktan geçiyor. Daha iyiyi bulabilmek ise her alanda rekabet...
Toplumsal Uyum
Toplumsal güç çeşitli vektörlerden oluşur. Bir gücü kuvvetli kılan bu vektörlerin aynı yöne yönelmesiyse, o gücü...
Davos ve Dünyaya Katkıda Bulunmak
Dünya’nın gündeminin belirlendiği, iş dünyası liderleriyle devlet başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bilim adamlarının biraraya...
Küreselleşme ve Türkiye
İnsanoğlu yaşam mücadelesinde önceleri küçük takımlar kurarak avlanma ve korunma ihtiyaçlarını karşılarken, zaman içerisinde küçük yerleşim...
Yaşlılık Yönetimi Politika Önerileri
Demografik gelişmeler en kolay tahmin edilebilen trendler arasında olmasına rağmen, politika oluşturma sürecinde yeteri kadar değerlendirilmiyor....
Türkiye’nin Seçimi
Önümüzdeki seçimlerde hangi parti veya partiler iktidara gelirse gelsin, iktidarın üç konuda nasıl hareket edeceği yaşam...
Seçimlerde Aday Belirleme
Yaklaşan seçimlerde önümüzdeki dönemde ülkemizin yönetim kadrosunu belirlenecek. Bu seçimlerde oy kullanma oranlarının özellikle yüksek olması...
Türkiye’den Otomotiv Devrimi
Otomotiv sektörü dünyanın en önemli ve en büyük sektörleri arasında yer alıyor. Dünyada her sene 50...
Ekonomik Öncelikler
Seçim senesine girdiğimiz 2007 yılında siyasi partiler ekonomi politikalarını gözden geçiriyorlar. Bu konuda yapılan çalışmaların iyi...
Ermeni Meselesi
Geçen hafta Fransa Parlamentosu’nda alınan karar ile birlikte Türkiye’nin gündemine şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde oturan,...
Hangi Davranışı Teşvik Ediyoruz
Toplumsal olarak teşvik ettiğimiz davranışların sonuçlarına katlanmak durumundayız. Birçok konuda doğru davranışları teşvik etmediğimizin farkına bile...
Basketbolcular ve Toplumsal Eğitim
Dünya Basketbol Şampiyonasındaki Ulusal Takımımız yaklaşımıyla, elde ettiği sonuçlarla hepimize gurur verdi. Basketbol takımımızın özel davetle...
İşsizlik Sendromundan Kurtulmak
Araştırmalar Türkiye’deki en önemli sorunun işsizlik olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle girişimciler, siyasetçiler veya bilim adamları...
Kur Mu? Yönetim Anlayışı Mı?
Türk Lirasının daha değerli hale gelmesi ve dünyada başka ülkelerin de üretim kapasitelerini hızla geliştirmeleri üreticilerimizi...
Düşünce Merkezleri
Düşünce eylemin temelidir. Bireyler, kurumlar ve toplumlardan gelecek için fikri hazırlık düzeyi yüksek olanlar, geleceği şekillendirebilmek...
Türk – ABD İlişkilerini Geliştirebilmek
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi gibi ortak idealleri...
Kara Afrika’dan Sarı Afrika’ya
Günümüzde küreselleşme konusundaki gelişmeler ele alındığında en önemli gelişmenin Çin’in yüksek kalkınma hızının dünya üzerindeki etkileri...
Türkiye’nin Markalaşması
Blgi ve iletişim süratli bir şekilde artırıyor ve yayılıyor. Buna bağlı olarak, insanlar yoğun bir bilgi...
E-Saglık
Bilgi teknolojilerinin en önemli katkı sağlayabileceği sektörlerden birisi de sağlık sektörü. Sağlık sektöründeki önemli teknolojik gelişmelere...
E-Eğitim
Kurumların en önemli varlığı insan kaynakları. Bu kaynağı sürekli olarak geliştirebilen ve güncel bilgiyle donatabilen şirketler...
Kurumsal Yapılar ve Yatırım
Bir ülkenin gelişmesinde en önemli girdilerden birisi de o ülkeye yapılan yatırımlardır. Uluslararası şirketlerin bir ülkeye...
Türk ABD İlişkilerini Geliştirmek
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi gibi ortak idealleri...
Antalya’nın Markalaşması
Antalya son yirmi yıldaki yatırım atağı ile dünyanın önemli turizm merkezleri arasına girmeye başladı. Ancak, Türkiye’nin...
Eğitimde İçerik ve Süreç
Türkiye, eğitim çağındaki gençlerin toplam nüfusa oranı en yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle...
Yalın Vergi
Vergi devleti devlet yapan kaynakların temeli, toplumların kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmesinin aracıdır. Vergi sisteminde geçerli olması beklenen...
Tarihe Küresel Bakış
“Türkler: Bin Yılın Yolculuğu” sergisinin İngiliz Kraliyet Sanat Akademi’sinde açılmasına fikri ve maddi katkıda bulunanları kutlamak...
Kızlarını Eğiten Yaşam Kalitesini Geliştirir
Bir toplumun gelişmesi, yaşam kalitesinin artması, o toplumun insan kaynaklarını ne kadar etkin kullandığı ile belirleniyor....
İstihdamı Geliştirmek
Türkiye’nin en önemli sorunu istihdam sorunudur. Çeşitli tahminlere göre geçtiğimiz bir yıl içinde işsizler ordusuna katılan...
Bilimsel Çalışmalarla Politika Üretmek
Ülkemizde politika üretmek (“policy analyses”, “policy development”) kavramı, politika yapmak (“politics”) kavramı ile karıştırılıyor. Zaten politika...
Yaşlılığın Finansmanı
Cumhuriyet tarihine baktığımızda en önemli uğraşımız nüfusu ve ekonomisi hızla büyüyen bir ülkenin ihtiyaçlarına yetişmek olduğunu...
Vergi Reformu
Devleti devlet yapan en önemli unsurlardan birisi de vergi koyma yetkisidir. Bu yetkisini sorumlu, adil ve...
E-birey ve E-devlet
Dünyada önemli bir devrim gerçekleşiyor: İnsanlar için iletişimde zaman ve mekân bağımlılığını ortadan kaldıran, bilgiye erişim...
Yarını Arayışlar
Geçtiğimiz hafta sonu ARGE Danışmanlık ve NMC tarafından “Yarını Arayışlar” toplantısı düzenlendi. Toplantıya, fikirleriyle, kararlarıyla ve...
Kıbrıs ve Karar Teorisi
İnsanlar tarih boyunca yaşamlarını sürdürmek ve yaşam kalitesini artırmak için hep seçim yapmak ve karar vermek...
Türkiye’nin Tanıtımı
Ülkemizi hem yurt içinde, hem de yurt dışında yeteri kadar iyi tanıtamıyoruz. İşte ispatı: (i) Türkiye’ye...
Verimsizlik Yolsuzluktan Daha Kötü
“İki şişe süt çalanla, iki şişe sütü sokağa döken arasında ne fark var?” Yolsuzluk gerçekten bir...
Yaratıcı İnsanları Cezbetmek
Ülkemizin refah düzeyini, bu topraklarda yaşayanların yaşam kalitesini artırmak için yatırımlara ihtiyaç var. Bu yatırımları finanse...
Üniversite Reformu
Üniversiteler bir toplumda bilgi üretimi ve yaratıcılığın geliştirilmesi için büyük öneme sahip kurumlardır. Ülke refahını artırmak...
Okul Kitapları
Bu hafta yaklaşık 15 milyon genç bir eğitim yılını daha tamamlayıp yaz tatiline çıkıyor. Öğrencilerin performans...
E-Devlete Doğru
31 yıldır sürdürülen çalışmalar sonunda bu hafta nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasını sağlayan Mernis projesi hayata...
2020 İçin Rekabet Stratejileri
Geçmişi değiştiremeyiz, ama geleceği kazanabilir veya kaybedebiliriz. 2020 yılında daha güçlü bir Türkiye, refah düzeyi daha...
AKP Bunları Yapabilecek mi?
Bu hafta Türkiye siyasetinde önemli bir değişim yaşandı. Ancak, ülkemiz için önemli olan bu hafta yaşanan...
Offset Uygulamaları
Geçen hafta Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ülkemizde ilk kez “Offset” uygulamaları konusuda bir sempozyum düzenledi. “Offset”...
Dünya Markası Olarak Türkiye
Ülkemizin dünyada aranan bir marka haline gelmesini sağlamak ürün ve hizmetlerimizle yarattığımız katma değerin yükselmesine yardımcı...
Piontek, Derwall ve Terim’ler
Türkiye futbolda önemli bir başarıya imza attı. Öncelikle, bu başarıyı getiren futbolcularımızı, teknik heyeti ve idarecileri...
Reel Sektörde Değişim
Ülkemizde makro ekonomik düzeyde önemli reformlar gerçekleştiriliyor. Ancak, bu reformların yarattığı altyapı üzerinde şirketlerimizin de başarıyı...
Test Odaklı Eğitim Sistemi
Dünya ile rekabet edebilmek için tüm kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanmalıyız. Ülkemizde her yıl yaklaşık 17...
A.B.D. ile Stratejik İşbirliği
Uzun senelerdir A.B..D. ile ilişkilerimiz ağırlıklı olarak siyasi ve askeri konularla sınırlı olarak gelişti. Türkiye’nin Kore...
Küresel Rekabet Gücü – 2
Ülkemizin rekabet gücünü artırmak için sadece kamu sektöründe değil, özel sektörde de zihniyet değişimi gerekiyor. Dünya...
Küresel Rekabet Gücü – 1
Bir ülkenin rekabet gücünü belirlemede en etkili performans ölçütü gelişmenin geçmişle değil, diğer ülkelerle karşılaştırmasıdır. Dünya...
Beyin Gücü
Türkiye önemli bir reform sürecinden geçiyor. Kamunun rolü yeniden tasarlanıyor, finansal sistem yeniden yapılandırılıyor ve hatta...
Dünyayla Rekabet
“Rekabetin olmadığı bir ortamda büyük işler başarmak çok kolaydır.” Willian van Home Bir ülkenin rekabet gücünü...
Eğitimde İçerik
“En yüksek getiriyi sağlayan yatırım, bilgiye yapılan yatırımdır.” Benjamin Franklin Ülkemizde her yıl yaklaşık 15 milyon...
Cazibe Merkezi
“Kaderimizi yıldızlarda değil, kendi içimizde aramalıyız.” William Shakespeare Ülkemizin gelişmesi için yatırıma, yatırımların gerçekleşmesi içinse yabancı...